BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

-----------***-----------

* Cô giáo: Đào Thị Thanh Xuân - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

   - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

   -Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   - Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ

* Cô giáo: Phạm Thị Thu Phương - Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng nhà trường.

   - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

   -Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   - Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ

* Cô giáo: Hà Thị Thanh Huyền - Phó bí thư chi bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường.

   - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm giáo dục mầm non

   -Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   - Trình độ quản lý nhà nước: Chứng chỉ