Trường Mầm non Bảo Ninh được chia làm 5 tổ chuyên môn:

* Tổ Mẫu giáo Lớn:

     - Tổ trưởng: Võ Thị Thu Hằng

     - Tổ phó: Võ Thị Liễu

* Tổ Mẫu giáo Nhỡ:

     - Tổ trưởng: Trần Thị Thúy Nga

     - Tổ phó: Phan Thị Phương Loan

* Tổ Mẫu giáo Bé-Nhà trẻ:

     - Tổ trưởng: Trần Thị Thủy Nga

     - Tổ phó: Đào Thị Loan

* Tổ Dinh dưỡng: 

     - Tổ trưởng: Trần Thị Thu Trang

     - Tổ phó: Hoàng Thị Hoài Thương

* Tổ văn phòng:

     - Tổ trưởng: Lê Thị Quyên

     - Tổ phó: Trần Thị Mỹ Nhi