Trường Mầm non Bảo Ninh tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan Trường tiểu học, Quảng trường Hồ Chí Minh, Tuấn Việt CENTER.

Trường Mầm non Bảo Ninh tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan Trường tiểu học, Quảng trường Hồ Chí Minh, Tuấn Việt CENTER.

Thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020; và thực hiện chương trình Giáo dục Mầm non, đồng thời để tạo tâm thế cho trẻ trước khi bước vào trường tiểu học, trường mầm non Bảo Ninh tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan trường tiểu học và Quảng trường ...
Thông báo

"Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em" là chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm 2020. Tập thể nhà trường cũng như phụ huynh hãy có trách nhiệm trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bạo lực, giúp trẻ được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.